סייסמולוגיה

 האגף לסיסמולוגיה במכון הגיאופיסי לישראל הוא גורם המחקר העיקרי בתחום, בישראל. הפעילות המחקרית מכסה מגוון רחב של מחקר סיסמולוגי כאשר העיקרי הוא סיסמולוגיה יישומית. בימים אלה עיקר תחומי המחקר הם:

• הערכת סיכונים ומפגעים של רעידות אדמה בישראל וסביבותיה, כולל פיתוח שיטות ונהלים לתרחישי רעידות אדמה

• מודלינג תלת-מימדי של מבנה הקרום במזרח התיכון ובאגן המזרחי של הים התיכון תוך שימוש בפיצוצים מכוילים ומאפיינים מוגדרים היטב של מקורות רעידות אדמה

• פיתוח תוכנה ייעודית לעיבוד נתונים ואיסוף נתונים סיסמיים

• הגדרת מאפיינים סיסמיים להערכת מפגעי רעידות אדמה כולל ניסויים אנליטיים וניסיונות להערכת תגובת האתר ואפקט ההגברה - באמצעות הקלטת רעשי רקע, רעידות אדמה חלשות וחזקות.

• מודלינג סיסמוטקטוני של העתק ים המלח, תוך שימוש ברפלקציה סיסמית, אנליזה של מאפייני מקור ומיקום רעידות אדמה רצנטיות ומחקר פליאו-סיסמולוגי

• מודלינג נומרי של העתקים מונעי-רעידות אדמה ושינויי מעוות

• מודלינג רעידות אדמה בהקשר עם הדמיית ראדאר (Small Aperture Radar - SAR )

• פיתוח שיטות סטטיסטיות לבניית רשת סיסמית אזורית ומערך גילוי אוטומאטי ואבחון מיקום

• פיתוח כלים ונהלים ליצירת בולטין סיסמי אוטומטי, אך מדויק ואמין כמו הבולטין הידני. המאמץ העיקרי במחקר מתמקד בפיתוח שיטות סטטיסטיות עמידות, המאפשרות מימוש התהליך כסדרה של קרובים עוקבים, ממעטפת פתרונות סיגנל גולמי פשוט; ועד ל - on-set picking מדוייק.

• זיהוי ואבחנה בין אירועים סיסמיים (רעידות אדמה, פיצוצים במחצבות, פיצוצים תת-ימיים)

• פיתוח שיטות ונהלים לשיפור ניטור ה - CTBT . במסגרת זו, האגף הסיסמולוגי מעורב בפיתוח שיטות זיהוי וניתוח המאפיינים הדינאמיים של גלים סיסמיים וגלים תת-קוליים מפיצוצי מחצבות, פיצוצים תת-ימיים ותופעות דינאמיות ומגוון תופעות שמקורן בהלם וגלים סיסמיים מפיצוצים.

• ניתוח תיאורטי של מודל כיווניות העתקה / שבירה סטוכאסטית וניסיונות הערכה של השפעת הכיווניות ברעידות אדמה במזרח התיכון, עם יישום להערכת סיכוני רעידות אדמה.

• סקר גיאופיסי משולב באתר המיועד לרישוי ה - NPP ; כולל רפלקציה סיסמית, שיטות פוטנציאל, סיסמולוגיה של רעידות אדמה וגיאולוגיה סטרוקטוראלית.