הגדרת החזון

 

המכון הגיאופיסי לישראל שואף להיות בשוּרה הראשונה של החברות הבינלאומיות המספקות שירותים גיאופיסיים לתעשיית חיפושי הנפט, הגז, המים והבצרים, בהתאם ישמר ויחזק יכולתה של ישראל בתחום התשתית הגיאופיסית.
בנוסף, המכון אמון על הפעלת המרכז הסייסמולוגי של ישראל הכולל מחקר, ניטור, דיווח ותיעוד רעידות אדמה בישראל.
ברוח חזון זה מחויב המכון להרחיב כל העת את הידע המקצועי , יכולותיו הייחודיות וחדשנותו הטכנולוגית תוך הקפדה על ערכים של מצוינות מקצועית, אמינות, יעילות וגמישות, וקידום רוח הצוות באמון וכבוד הדדי.

 

 הצהרת המטרה

המכון הגיאופיסי לישראל מחויב להציע ללקוחותיו את הפתרונות המיטביים לביצוע סקרים גיאופיסיים, להשגת פענוח איכותי ואמין של תת הקרקע שיאפשר ניצול אוצרות הטבע: 

  • ביצוע פרויקטים גיאופיסיים מצומצמים ובהיקף נרחב
  • להתמודד עם פרויקטים גיאופיסיים מורכבים
  • ליישם אמצעי יצור וטכנולוגיות המצויים בחזית הטכנולוגיה
  • להעסיק עובדים בעלי ניסיון נרחב ולאמץ תרבות ארגונית הדוגלת במצוינות
  • מחויבות להגנה על איכות הסביבה ובטיחות העובדים