הנהלה

Additional Info

  • תפקיד מנכ"ל

Additional Info

  • תפקיד מנהל אגף גיאופיסיקה ישומית

Additional Info

  • תפקיד מנהלת אגף כספים ומנהלה

Additional Info

  • תפקיד מנהל אגף סיסמולוגייה

Additional Info

  • תפקיד מנהל סיכונים, רכז תמחיר ובקרה

Additional Info

  • תפקיד מנהל יבוא/יצוא ובטיחות

Additional Info

  • תפקיד מ"מ מנהל אגף איסוף נתונים

Additional Info

  • תפקיד מנהל שיווק