אורי פיצ'וטו

אורי פיצ'וטו

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
08-9785802

תפקיד: מנכ"ל

השכלה:
תואר BA במינהל עסקים מטעם אוניברסיטת דרבי, אנגליה.
תואר MBA – מרכז ללימודים אקדמיים, ישראל

ניסיון מקצועי:
אורי החל את דרכו במכון הגיאופיסי במהלך שנת 1989 בתפקיד מכשירן.
במהלך השנים גדל נפח פעילותו כמכשירן ומעבר לתפקיד זה ביצע תפקידים נוספים כגון ביצוע תיכנון לסקרי 3D בעזרת תוכנת MESA. תאום דרגים טכניים מול לקוחות הארגון לקראת פרויקטים סייסמיים

בתפקידו כסמנכ"ל שיווק, אמון היה על שיווק שירותי המכון בנושאי איסוף נתונים ועיבוד נתונים סייסמיים, ניהול לקוחות קיימים ופוטנציאליים בחו"ל ובמקביל פיתוח שווקים חדשים בחו"ל לצורך ביצוע עבודות עתידיות ע"י צוותי המכון.

ביולי 2015, אורי מונה לתפקיד מנכ"ל המכון הגיאופיסי לישראל.