28-01-18

מכרז (14/2018) - למתן שירותי שמירה, אבטחה ומוקד

לצפייה במסמכי המכרז המלאים: