איטליה

המכון הגיאופיסי לישראל ביצע מספר פרויקטים סיסמיים באיטליה עבור מגוון לקוחות ממשק הנפט והגז

2008 - שני פרויקטים סיסמיים בהפרדה גבוהה בוצעו; האחד עבור חב' Mediterranean Oil & Gas Plc והשני עבור חב' Pentex

2004 - במהלך השנה המכון הגיאופיסי לישראל ביצע שלושה פרויקטים סיסמיים:

  • סקר סיסמי דו-מימדי בסך כולל של 230 ק"מ עבור Gas della Concordia וחב' Edison
  • עיבוד נתונים עבור סקר סיסמי תלת-מימדי בסך כולל של 50 קמ"ר עבור Enel, Italy
  • חוזה לעיבוד נתונים עבור חב' AGIP