אנגולה

בשנת 2005 חידשה חב' ROC האוסטרלית את פעילות חיפושי הנפט בקבינדה, אנגולה, לאחר שאֵלו הופסקו למעלה מ-30 שנים. המכון הגיאופיסי לישראל זכה לבצע במהלך השנים 2005 - 2007 פרויקטים סיסמיים דו ותלת מימדיים עבור חב' ROC ; סה"כ בוצעו 722 ק"מ לאורך קווים סיסמיים בסקר דו-ממדי (2D ) ובנוסף, 618 קמ"ר של קווים סיסמיים בסקר תלת-מימדי (3D ).

הפרויקטים הללו בוצעו בסביבת עבודה מסובכת ומורכבת של ג'ונגלים, ביצות, טופוגרפיה משתנה ואקלים טרופי כאשר בהתאם, מקור האנרגיה הסיסמית היה חומר נפץ בקידוחים או מרעדים סיסמיים (Vibroseis ) הכול על פי מגבלות תנאי השטח וצורכי הלקוח. המכון זכה להערכה רבה הן על ביצוע איכותי של הפרויקטים והן על שיתוף פעולה פורה עם האוכלוסייה המקומית.