אתיופיה

המכון הגיאופיסי לישראל ביצע פרויקט סייסמי באזור אוגדן (Ogaden ) מזרח אתיופיה עבור חברת הנפט SOUTHWEST ENERGY (UK) Ltd. הפרויקט כלל 27 קווים סייסמיים באורך כולל של 1,641 ק"מ. הקלטת הנתונים הסיסמיים החלה ב - 11.5.2011 והסתיימה ב - 10.2.2012. איכות הנתונים הייתה טובה ואפשרה הדמיה של תת הקרקע עד לזמן של 7500 - 8000 אלפיות השנייה. במקומות, איכות הנתונים הייתה טובה לקבלת מידע גם מזמן (עומק) גדול יותר. המכון הגיאופיסי לישראל סיים בהצלחה את הפרויקט הסייסמי הגדול ביותר שביצע אי פעם.
מקור האנרגיה במהלך הסקר היה מרעדים סיסמיים (Vibroseis ) שהופעלו כל 50 מטר, כאשר מערך החיישנים היה פרוש כל 25 מטר. עיבוד הנתונים בוצע כחלק מבקרת האיכות וחתכים סיסמיים של תת הקרקע הוגשו עם סיומו של כל קו . בנוסף, בוצע סקר סייסמי ללימוד מבנה ותכונות תת הקרקע הרדוד בשיטת הרפרקציה ומדידת מהירויות סיסמיות בקידוחים.
במהלך הפרויקט גויסו כ - 60 - 80 עובדים מקרב האוכלוסייה המקומית, אשר שולבו במטלות הסקר ותרמו להצלחתו. ראוי לציין כי צבא אתיופיה ליווה את מהלך הסקר ודאג לסביבת עבודה בטוחה בכל משך הפרויקט.