ישראל

במהלך חודשים ספטמבר ואוקטובר (בוצע במקטעים עקב תקופות החגים) 2015, ביצע המכון הגיאופיסי לישראל עבודת איסוף נתונים בשיטת הריפלקציה דו מימדית (2D) בדרום רמה"ג, בעזרת 2 מרעדים סייסמיים עבור חברת Afek Oil & Gas Ltd .
המערכות שבהן בוצע שימוש ומקור האנרגיה היוו "יריית פתיחה" לשימוש הגיאופיסי ייעודי, בציוד שנרכש במהלך שנת 2015.

בשנת 2013 נמשכים חיפושי הנפט הנערכים בישראל גם ביבשה. 
המכון הגיאופיסי לישראל ביצע סקר סייסמי עבור חב' ציון באזור השרון בשטחי רישיון יוסף.
הסקר בוצע באמצעות מרעדים סיסמיים (Vibroseis ) בסביבה חקלאית / אורבנית, דבר שחייב ביצוע שלב איסוף הנתונים בשעות הלילה (כולל לאורך כביש מס' 57) כדי לאפשר תנועה סדירה לאורך כבישים והפחתה משמעותית של רעשי רקע סיסמיים הנגרמים ע"י כלי רכב ועלולים היו לפגוע באיכות הסקר.
הסקר הסייסמי בוצע לאורך שני קווים באורך כולל של 18.35 ק"מ בשני שלבים, בתקופה שבין 2.9.2012 ועד 1.11.2012. 
בתום שלב איסוף הנתונים המשיך המכון הגיאופיסי לישראל לבצע את שלב עיבוד הנתונים לדימות של מבנה תת הקרקע.
בנוסף, המכון הגיאופיסי לישראל ביצע את שלב איסוף הנתונים של סקר סייסמי עבור שותפות מוגבלת זרח, ברישיון "זרח 400" המצוי באזור חוף ים המלח - מצדה.
הסקר כלל שני קווים סיסמיים באורך כולל של 16.8 ק"מ כאשר הקו הניצב לחוף ים המלח נמשך מזרחה, אל תוך ים המלח עם חיישנים (הידרופונים) ימיים ועובר דרך אזור יבשתי "חדש" שנחשף בשנים האחרונות בגין ירידת מפלס ים המלח.
מקור האנרגיה הסייסמית במהלך הסקר היו ארבעה (4) מרעדים סיסמיים ©Vibroseis.
בהמשך לסקר הסייסמי הנ"ל, בצע גם סקר גרבימטרי שכולל 450 נקודות מדידה.

2013 אופיינה גם במספר פרויקטים סיסמיים שבוצעו עבור גורמי פיתוח תשתיות להלן;
סקר סייסמי משולב, ים ויבשה אשר בוצע במניפת הסחף של נחל צאלים, על חוף ים המלח והוזמן ע"י חברת מפעלי ים המלח (מי"ה).
הסקר הסייסמי בוצע במסגרת הערכות מפעלי ים המלח להעתקת תחנת השאיבה לכיוון צפון, כך שתתאפשר שאיבת מים מגוף המים העיקרי והעברתם בתעלה אל מפעלי ים המלח בדרום.
הסקר הסייסמי כלל ארבעה קווים באורך כולל של כ - 15.5 ק"מ במטרה למפות את מבנה ותכונות תת הקרקע, איתור ומיפוי העתקים החשודים כפעילים ובחינת ההקשר לתופעת הבולענים הנפוצה באזור. 
הקווים הסייסמיים היו כאמור משולבים יבשה / ים כך שבחלקם המערבי הופעל כמקור אנרגיה, מרעד סייסמי Vibroseis ובהתאם גיאופונים יבשתיים ובחלק המזרחי המשיך הקו הסייסמי אל תוך ים המלח היכן שהופעל Air Gun כמקור אנרגיה והידרופונים כחיישנים. את העבודה הנדרשת בים ביצע המכון הגיאופיסי לישראל בעזרת קבלן ימי, חב' גל ים אשר צברה ניסיון רב בביצוע סקרים סייסמיים עם המג"י.
סקר סייסמי עבור החברה להגנות ים המלח (חל"י) בוצע ב"אזור הביניים" - שטח לחוף ים המלח המצוי בין עין בוקק בצפון לאזור המלונות בדרום.
מטרת הסקר היא לאתר ולמפות העתקים החשודים כפעילים, כחלק מהדרישות של תקן התכנון והבניה ת.י.413 ובמסגרת תוכניות הפיתוח האזוריות של חל"י .
הסקר כלל שישה קווים סיסמיים בהפרדה גבוהה (High Resolution ) באורך כולל של כ - 5 ק"מ, כאשר המרחק בין חיישנים וכך גם בין נקודות הפעלת מקור אנרגיה (Shot Points ) היה 5 מטרים. הקווים הניצבים לחוף ים המלח נמשכו מזרחה, אל תוך ים המלח עם חיישנים ימיים (הידרופונים). 
מקור האנרגיה הסייסמית במהלך הסקר היה מרעד סייסמי Vibroseis©. עיבוד הנתונים הסיסמיים בוצע במכון הגיאופיסי.

בשנת 2012 בוצע סקר סייסמי עבור חברת ציון נפט וגז באיזור בקעת הירדן; הסקר בוצע באמצעות חומר נפץ כמקור אנרגיה סיסמית, לאורך קו של 11 ק"מ מאשדות יעקוב ועד רמת יששכר. מערך הקידוחים להטמנת חומר נפץ כלל כ - 140 קידוחים, כ"א לעומק של עד 15 מ'. עם סיום שלב איסוף הנתונים, החל המכון הגיאופיסי לבצע עיבוד נתונים לקבלת הדמיה של מבנה תת הקרקע. 

בשנת 2011 אגף סיסמולוגיה במכון הגיאופיסי לישראל הפועל במסגרת המשרד לתשתיות לאומיות, ביצע ב - 26.1.2011 ניסוי- פיצוץ של 102 טון חומר נפץ מסוג ANFO , באתר מחנה סיירים בדרום הנגב. 
הניסוי מהווה חלק מפרויקט מחקר מדעי אשר מבוצע בשיתוף פעולה ישראלי - אירופאי , ביוזמה ובמימון של ארגון ה - , CTBTO שמושבו בווינה אוסטריה; ואשר אמון על אכיפה ויישום האמנה לאיסור ביצוע ניסויים גרעיניים.
ראוי לציין כי בשנים האחרונות בוצעו ע"י המג"י מספר ניסויי כיול דומים; ביוני 2004 בוצע פיצוץ של 32 טון באזור בקעת סיירים בנגב, ביוני 2005 פוצצו 20 טון במחצבת בית אלפא שבעמק יזרעאל ובאוגוסט 2009 בוצע ניסוי בהיקף דומה של פיצוץ על פני השטח; שבעקבותיו נמדדו גלים אקוסטיים במרחק 3,500 ק"מ ליד פריס, צרפת.

 בשנת 2010 המכון הגיאופיסי ביצע עיבוד נתונים ופענוח סייסמי על תוצאות הסקר הסייסמי שבוצע עבור חברת גלוב אקספלוריישן על קו באורך כולל של כ - 12 ק"מ באזור רישיון בר אור . שטח הרישיון הינו 266 קמ"ר.
בנוסף, המכון הגיאופיסי לישראל ביצע סקר סייסמי לחיפושי נפט וגז עבור חברת זרח באזור רישיון אורלי המצוי בבעלות חברת זרח וגינקו (50% כ"א).
הסקר בוצע (מצפון לעיר ערד) לאורך של כ - 12 ק"מ. בתום הסקר ביצע המכון הגיאופיסי לישראל עיבוד נתונים ופענוח וממצאיו משמשים בסיס להערכות ראשוניות באשר למבנה תת הקרקע.

בשלהי 2008 ביצע המכון הגיאופיסי לישראל 3 קווים סייסמיים באורך כולל של 21 ק"מ . הסקר בוצע באמצעות מרעדים סיסמיים מטיפוס  Mertz M-27 truck mounted vibrators לאורך חוף ימה של אשקלון עבור חברת Client, Cassal Drilling Pty Ltdהעוסקת בחיפושי נפט בקנדה ובישראל.

במהלך שנת  2008 בוצעו מספר פרויקטים סייסמיים עבור המכון הגיאולוגי באורך כולל של 17 ק"מ. הסקרים בוצעו באמצעות מרעדים סיסמיים מטיפוס  Mertz M-27 truck mounted vibrators באזור בקעת יריחו, מישור ימין ועמק איילון.  

במהלך 2007 ביצע המכון הגיאופיסי לישראל 7 קווים סיסמיים באורך כולל של 52 ק"מ, באמצעות מרעדים סיסמיים מטיפוס  . Mertz M26HD/623 Buggy   הסקר בוצע עבורחברת ציון נפט וגז   באזור זיכיון אשר-מנשה לאורך חוף הכרמל.