פרוייקטי מחקר בין-לאומיים

 המכון הגיאופיסי לישראל היה מעורב במספר פרויקטים בינלאומיים הקשורים לפיתוח שיטות לחיפוש וניהול משק המים. במסגרת זו המכון השתתף בתכנון , בביצוע, בחירת השיטות המיטביות, עיבוד נתונים, פענוח ופרסום הממצאים.

פרויקטים אלה בוצעו בתמיכה של ארגונים ואיגודים בינלאומיים וביניהם:

INCO-DC - בקפריסין , ישראל ויחד עם שותפי מחקר מאירופה,

US-AID - בירדן, אריתריאה וטורקמניסטאן

BMBR - בגרמניה וישראל עם שותפים מגרמניה

NATO - סקר שבוצע בירדן ובישראל עם שותפים מירדן ואירופה.