מאגר נתונים גיאופיסיים

מאגר הנתונים הגיאופיסיים המקיף והרחב המצוי במכון הגיאופיסי לישראל מהווה למעשה את הארכיון הגיאופיסי הלאומי. במשך למעלה מ- 50 שנות פעילותנו, נאגרו בארכיון אלפי חתכים סיסמיים עם מגוון רחב של מפות, טבלאות ודוחות; כולל בסביבה יבשתית וימית ובמערך דו ותלת מימדי.
ברשות המכון הגיאופיסי לישראל מאגר הנתונים הגיאופיסיים הכולל ביותר באזור, המכיל שפע של מידע סייסמי; סרטים מגנטיים המכילים את כל הקווים הסיסמיים שבוצעו במדינת ישראל וכמו כן מידע גרבימטרי ומגנטי, גיאולוגי, גיאודטי (DTM ), לוגים גיאופיסיים מקידוחים שנקדחו בישראל וסביבתה ודוחות מחקריים.

 

מאגר המידע הגיאולוגי והגיאופיסי
יחידת הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים אחראית לניהול ושימור כל הדוחות המקצועיים והנתונים בנושאי חיפושי נפט וגז טבעי שנערכו בישראל עד היום, שאותם חייבות החברות להגיש ליחידה בהתאם לחוק.
המידע הגיאופיסי, הכולל סקרים סיסמיים ונתוני בדיקות לוגים חשמליים ואחרים בקידוחים, הינו רגיש ויקר ערך. המידע נשמר במאגר מיוחד, "מאגר המידע הגיאופיסי", המוחזק בארכיון המכון הגיאופיסי בלוד המשמש לצורך זה כנאמן של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

מדיניות משרד האנרגיה והמים היא להעמיד את כל המידע המצטבר במאגר המידע הגיאולוגי והגיאופיסי - לאחר שחרורו מחובת שמירת הסודיות - לרשות המחפשים השונים, על מנת לסייע להם ולהגדיל את סיכויי הצלחתם. יחידת הנפט מפקחת על העמדת המידע לרשות המעוניינים באמצעות מרכזי המידע במכונים, ומקדמת הקמת מאגר מידע מקיף שינוהל על ידי היחידה עצמה.

  למידע נוסף:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טל.: 08-9785886