Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 • רעידות אדמה

  המכון הגיאופיסי לישראל אמון ע"י המשרד לתשתיות לאומיות , האנרגיה והמים על הערכת הסיכונים הסיסמיים ברחבי מדינת ישראל (תנודות הקרקע בהתרחש רעידות אדמה). במסגרת זו, מנוהלים מכלול הרשתות הסיסמולוגיות בפריסה ארצית ומופק הביולטין הסיסמולוגי המשמש לזיהוי האזורים הסיסמוגניים ושכיחות רעידות האדמה בהם ; לעדכון צורכי התקן לתכנון ובניה וקביעת מסגרת ההיערכות לרעידות אדמה

  קרא עוד...
 • חיפושי נפט וגז

  המכון הגיאופיסי לישראל מתמחה בחיפושי נפט וגז בארץ ובעולם - זוהי ליבת הפעילות ומכאן המוניטין וההכרה הבינלאומית. המכון מבצע פרויקטים גיאופיסיים מאתגרים במורכבותם, במכלול שיטות גיאופיסיות; סיסמיות, גרבימטריות, מגנטיות ומדידות בקידוחים.

  קרא עוד...
 • גיאופיסיקה הנדסית

  המכון הגיאופיסי לישראל מציע מגוון שירותים גיאופיסיים למיפוי מבנה ותכונות פיסיקאליות של תת הקרקע הרדוד בתחומים של; הנדסה אזרחית, איכות הסביבה, מי תהום וארכיאולוגיה

  קרא עוד...

חדשות

מכרז (15/2018) - לביטוח רכוש וחבויות המכון

קרא עוד...

מכרז (14/2018) - למתן שירותי שמירה, אבטחה ומוקד

קרא עוד...

המכון הגיאופיסי מארח סדנאת מייקרוסייסמיקה

קרא עוד...

עבודת איסוף נתונים בדרום רמת הגולן

קרא עוד...

קידוח מוצלח בטנזיה בעקבות פרוייקט של המכון הגיאופיסי

קרא עוד...

רכישת ציוד סייסמי חדש

קרא עוד...

פרוייקטים