גיאופיסיקה של תת הקרקע הרדוד

בנוסף לסקרים גיאופיסיים עבור תעשיית חיפושי הנפט והגז, המכון הגיאופיסי לישראל מבצע סקרים בתחום גיאופיסיקה הנדסית, הנדסה סייסמית, הגנת הסביבה ותכנון משק המים.
מיפוי מהיר ומדויק של המבנה והתכונות הפיסיקאליות של תת הקרקע הרדוד נחשבים כחיוניים למגוון תחומים ובהתאם, מוצעים להלן השירותים הבאים:

 

הנדסה אזרחית / בניין /קונסטרוקציה

איכות הסביבה

מי-תהום

ארכיאולוגיה

הערכת סיכוני רעידות אדמה

מדידה, ניטור זעזועים וחישוב פונקציית חוק אתר

מיפוי מפורט של אקוויפרים

איתור ממצאים ארכאולוגיים בתת הקרקע

תגובת האתר עבור מבנים, גשרים,מסלולי תעופה, רבי -קומות, תחנות כוח, מתקני התפלה

איתור זליגות דלק ומזהמים בתת הקרקע

מיפוי התפשטות מזהמים בתת הקרקע

איתור ומיפוי חללים תת קרקעיים

איתור ומיפוי העתקים גיאולוגיים

איתור צנרת ותשתיות הולכה תת קרקעיים

ניטור חדירת מי ים ורמת מליחות באקוויפרים

-

מיפוי קו המגע בין שכבת הקרקע לסלע האם

חקר אתרי הטמנה

ניתוח לוגים גיאופיסיים בקידוחי מים

-

מדידת מהירויות גלי גזירה לחיצה וחישוב מקדמים אלסטיים דינאמיים:
בקידוחים, בין קידוחים ומפני השטח

מחקר ולימוד תופעת הבולענים

-

-

המכון הגיאופיסי לישראל מתמחה ביישום שיטות גיאופיסיות, בלתי הרסניות, המצויות בחזית הטכנולוגיה, כדלקמן:
• שיטות סיסמיות (רפלקציה, רפרקציה, דפרקציה וגלי שטח MASW)
מדידת מהירויות סיסמיות בקידוחים (DOWN-HOLE, X-HOLE)
• גיאופיסיקה הנדסית (סיכוני רעידות אדמה סקר תגובת אתר)
• מדידת זעזועים וניטור לתקופות ארוכות כולל חישובי חוק האתר עפ"י תקן גרמני DIN4150)
• גיאו-חשמל ואלקטרומגנטיות
• מיקרו-גרביטי

 עלון גיאופיסיקה