שיטות גיאוחשמליות ואלקטרומגנטיות

שיטות גיאוחשמליות ואלקטרומגנטיות נמצאות בשימוש במסגרת חיפושי מים; הן מי תהום רדודים והן באקוויפרים עמוקים. שיטות אלה מיושמות גם בתחומים נוספים כמו הנדסה אזרחית, ארכיאולוגיה, איתור חללים תת קרקעיים , איתור אובייקטים מתכתיים ומיפוי העתקים גיאולוגיים. לאחרונה מיושמים שיטות אלו להגנה על איכות הסביבה לאיתור ומיפוי תפוצת חומרים מסוכנים בתת הקרקע, וזליגות מזהמים ממערכות הובלה או הטמנה של פסולת.

המכון הגיאופיסי לישראל מפעיל מגוון שיטות גיאוחשמליות ואלקטרומגנטיות, כולל;

 • מדידת התנגדות חשמלית,  השיטה הסטנדרטית  Shlumberger ,Wenner, Etc) DC)
 • הדמיה דו ותלת-ממדית של התנגדות חשמלית בתת הקרקע Continuous Vertical Electrical Sounding) CVES)
 • מדידות אלקטרומגנטיות בממד הזמן TDEM , מאפשרות פענוח עד לעומק של כ - 1.5 ק"מ
 • מדידות אלקטרומגנטיות בממד הזמן והתדר  FDEM & TDEM
  Frequency Domain Electro Magnetic & Time-Domain Electromagnetic Methods
 • מערכת חדשנית לאיסוף נתונים אלקטרומגנטיים TDEM בים

pic_sea_s_500

 

מערכות רישום והקלטה:

 • מערכת מיתוג רב-אלקטרודות למדידת התנגדות חשמלית מטיפוס   SYSCAL-R2 תוצרת חב' IRIS INSTRUMENTS
 • מערכות מטיפוס PROTEM 67 ו - EM-61 של חב' Geonics
 • מערכת רישום המוליכות הסגולית של תת הקרקע מסוג EM34-3XL של חב' Geonics
 • מערכת מטיפוס Cycle-5M מתוצרת Elta Ltd. , רוסיה - לביצוע סקרי TDEM למטרות עמוקות
 • מערכת ייחודית וחדשנית למדידות TDEM בסביבה ימית