חיפושי נפט וגז

 גמישות בתגובה ומצוינות בביצוע.

המכון הגיאופיסי לישראל מעורב בפרויקטים לחיפושי נפט וגז באזורים שונים בעולם וזוכה להערכה רבה ע"י חברות נפט בינלאומיות.

סקרים סיסמיים מוצעים:

• סקרים בשיטת הרפלקציה הסיסמית לחיפושי נפט וגז, דו ותלת מימדיים (ביבשה ובמים רדודים) באמצעות חומר נפץ ו/או מרעדים סיסמיים
• רפלקציה בהפרדה גבוהה (ביבשה ובמים רדודים) לחיפושי גז, תכנון משק המים, איתור מחצבים ומיפוי העתקים גיאולוגיים.
• מדידת מהירויות סיסמיות בקידוחים.
• סקרים בשיטת הרפרקציה של גלי לחיצה (P) וגלי גזירה (SH).

צוות איסוף נתונים סיסמיים זוכה להערכה רבה עבור ביצועיו, אמינותו, הפתרונות היצירתיים שמיושמים ואמות המידה הגבוהות על פיהן מבוצע איסוף נתונים סיסמיים.

מחלקת עיבוד הנתונים הסיסמיים מתמחה בעיבוד נתונים שנאספו בסביבה ימית ויבשתית, עפ"י אמות מידה הנהוגים בתעשייה, תוך שילוב מערכים מאוגדים כמו גם עיבוד נתונים משופרים ואינטראקטיביים.

קבוצת הפענוח מציעה תכנון וניהול של סקרים סיסמיים ובנוסף, סיוע רציף במשך כל תהליך הפרויקט הגיאופיסי.

המכון הגיאופיסי לישראל מציע גם ביצוע סקרים גרבימטריים ומגנטיים המקובלים כתהליכים חיוניים בתעשיית חיפושי הנפט והגז.

 

 

vibratorsdark__1172