מדידות גיאופיסיות בקידוחים

 

מדידת מהירויות סיסמיות של תת הקרקע הרדוד מהוה הליך נפוץ בפרויקטים לחיפושי נפט ובהתאם, המכון הגיאופיסי לישראל מציע את שירותיו בנדון. גיאופון תלת-רכיבי משמש למדידת מהירויות סיסמיות בהפרדה גבוהה - לחישוב מהירויות ממוצעות ומהירויות אינטרוואל לאורך הקידוח, עד לעומק של מספר מאות מטרים מפני השטח. מבנה שכבות-המהירות המתקבל ממדידות אלה, משמש אמצעי מדויק מאוד לחישוב תיקונים סטאטיים (Static Corrections ) במערך עיבוד הנתונים הסיסמיים.