סקר רפרקציה

שיטת הרפרקציה הסיסמית משמשת בתעשיית חיפושי הנפט והגז בד"כ למיפוי התפלגות המהירויות הסיסמיות בתת הקרקע, בטווח עומקים של עשרות ועד מאות מטרים בודדים. מידע זה חיוני בתהליך עיבוד הנתונים והפענוח ומשמש לחישוב Statics Corrections. ביצוע סקרי רפרקציה במהלך פרויקטים לחיפושי נפט מהווה נדבך נוסף המחייב הפעלת צוות ייעודי. תהליך איסוף הנתונים מוגבל לאתרים מסוימים בשטח הסקר (בד"כ הצטלבויות של קווים סיסמיים), מתבצע בפשטות ובמהירות ולעיתים בשילוב של מדידות גיאופיסיות בקידוחים. בכל מקרה, עיבוד הנתונים מתבצע כמעט בזמן אמיתי - בשיטת ה - GRM עפ"י Palmer, 1980 והממצאים מועברים להמשך עיבוד הנתונים הסיסמיים.

שיטת הרפרקציה הסיסמית משמשת גם בהנדסה סיסמית ובסקרי תגובת האתר לרעידות אדמה.                 

מדידת מהירויות סיסמיות של גלי לחיצה וגלי גזירה; ובהתאם, חישוב קבועים אלסטיים דינאמיים של שכבות הסלע / קרקע השונות בחתך. מידע נוסף בנדון , ראה גם גיאופיסיקה של תת הקרקע הרדוד.