עיבוד נתונים סיסמיים

עיבוד נתונים סיסמיים מהווה חלק אינטגראלי מתהליך איסוף הנתונים בצוות הסייסמי בפרויקטים לחיפושי נפט וגז בארץ ובחו"ל,

לאורך השנים, עובדו אלפי חתכים סיסמיים בתצורות מגוונות של איסוף נתונים, עם מקורות אנרגיה סיסמית שונים, כולל בסביבה ימית ויבשתית ; דו-מימדי ותלת-מימדי.

מעבדי הנתונים במכון, כולם בעלי ניסיון ורקע אקדמי רלוונטי, מעורבים גם בפענוח מידע סיסמי אשר מאפשר ללקוחותינו הבנה טובה יותר של מבנה ותכונות תת הקרקע ותכנון יעיל יותר של ניצול אוצרות הטבע. האגף מיישם בהצלחה את יכולותיו בדימות מבנים מורכבים של תת הקרקע תוך שימוש בשיטות עיבוד נתונים חדשניות, מידע מקידוחים, וניתוח מושכל של מערך השכבות הגיאולוגיות.

עיבוד נתונים סיסמיים תומך בצוות הסייסמי במהלך איסוף הנתונים בפרויקטים לחיפושי נפט וגז בחו"ל, כולל באזורים נידחים ותנאי שטח מאתגרים; בנוסף, מוצעים שרותי ייעוץ גיאופיסי לחברות נפט בשוק הבינלאומי.

 

תוכנות

אגף עיבוד הנתונים מצויד בתוכנות חדשניות ומעודכנות של חברת Paradigm כולל יכולות עיבוד נתונים משולב, דו מימדי ותלת מימדי:

חבילות תוכנה הללו מאפשרות עיבוד נתונים ופענוח עפ"י אמות מידה המקובלות בתעשיית חיפושי הנפט והגז; כולל גיאומטריית שדה, תיקונים סטטיים (רפרקציה), מגוון רחב של אלגוריתמים של דקונבולוציה, תיקונים סטטיים שאריתיים, וניתוחי מהירויות סיסמיות בשלבים שונים של עיבוד הנתונים ( pre/post stack migration )

 

חומרה לעיבוד נתונים סיסמיים

תהליכי עיבוד הנתונים הסיסמיים מבוססים על פלטפורמות ה-LINUX המתקדמות ביותר בשוק היום. ברשותנו גם מגוון רחב של קוראי סרטים מגנטיים.