מחקר ופיתוח

למכון הגיאופיסי לישראל קבוצת מחקר ופיתוח מצומצמת ואיכותית המסייעת ליחידות הגיאופיסיות השונות ע"י גיבוי מקצועי ומעודכן שמבטיח אמות מידה באיכות גבוהה. לאורך השנים, הצוות המנוסה, היה מעורב בפרויקטים שונים בארץ ובעולם; תוך פיתוח ויישום שיטות גיאופיסיות חדשניות במגוון תחומים של חיפושי נפט, גיאופיסיקה הנדסית וסיסמולוגיה של רעידות אדמה. ראוי לציין את הצלחתם המתמשכת של החוקרים בקבלת מלגות מחקר ובפרסום מאמרים בכתבי עת מקצועיים ידועי שם.