סיסמיקה של תת הקרקע הרדוד

המחקר בנושא עוסק כיום בתחומים שמפורטים להלן:

  • מיפוי מפורט של מבנה תת הקרקע מתחת לקרקעית הים בשיטת הרפלקציה הסיסמית.
  • הערכת התפלגות מהירויות סיסמיות של גלי גזירה מתחת לקרקעית הים ע"י ניתוח גלי שטח.
  • מודלינג של השינויים האופקיים בתבנית פיזור גלי שטח.
  • פיתוח גישה גיאופיסית משולבת הכוללת רפלקציה סיסמית וגלים אלקטרומגנטיים במימד הזמן ( TDEM) ללימוד מגוון אקוויפרים.
  • פיתוח גישה גיאופיסית רב-תחומית ללימוד המכניזם של התפתחות בולענים באזור ים המלח.
  • פיתוח שיטת ה - surface wave stacking למיפוי מידת חוסר האחידות האופקית של תת הקרקע הרדוד.

pic1_350.jpg

pic_380.jpg