פיצוצי כיול

בתאריך 26.8.2009 בשעה 09:32 ביצע אגף סיסמולוגיה במכון הגיאופיסי לישראל, משרד התשתיות הלאומיות, ניסוי של פיצוץ באתר מחנה סיירים בדרום הנגב. הניסוי נועד למטרות מדעיות עבור מדידות סיסמיות ואקוסטיות. הפיצוץ נועד לשיפור ההבנה של תנועת גלי קול (גלים אקוסטיים) באטמוספירה,במטרה לכייל את הרשתות הסיסמיות של ישראל ואת תחנות הניטור של מדינות אירופה ואגן הים התיכון, ולסייע בהפרדה של אירועים סייסמיים ושיפור הקטלוג הסייסמי.

הניסוי כלל פיצוץ של 82 טון חומר נפץ. עוצמת הזעזוע הנמדד היתה שקולה לרעידת אדמה במגניטודה 2.5 בסולם ריכטר מקומי. רעידות אדמה טבעיות בעצמה דומה, מתרחשות באזורנו אחת ליום בממוצע.
הניסוי הינו חלק מפרויקט מחקר משותף עם אוניברסיטת הוואי, והוא מהווה מרכיב בתוכנית מחקר מדעית שנועדה לשפר את מערך המדידות הסיסמיות והאקוסטיות בישראל ובקרבתה (עד למרחק של אלפי קילומטרים), המבוצעת בשיתוף פעולה ישראלי-אמריקאי -אירופאי ובמימון של משרד ההגנה של ארצות הברית. במסגרת תוכנית שיתוף הפעולה האזורי במזרח התיכון, להערכה של תנועת גלים אקוסטיים באטמוספירה תבוצענה מדידות במדינות שונות, ובהן קפריסין, יוון, צרפת, גרמניה ועוד.

הידע האקוסטי והסיסמי שייאסף יהיה פתוח לכלל הקהילה המדעית העולמית, ויהווה נדבך חשוב במחקר המדעי של גלי הקול באטמוספרה וחקר רעידות האדמה. בשנים האחרונות בוצעו על ידי המכון הגיאופיסי מספר ניסויי כיול: ביוני 2004 בוצע פיצוץ של 32 טון באזור סיירים בדרום הנגב, וביוני 2005 פוצצו 20 טונות במחצבת בית אלפא שבעמק יזרעאל. הצלחת הניסויים תרמה תרומה משמעותית לשיפור יכולות הניטור הסיסמי בישראל.

 
 
השפעות הפיצוץ (2011) שנרשמו בסרט וידאו במרחק של 6 ק"מ:
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בור שנוצר בעקבות הפיצוץ (2009):