שיטות חשמליות ואלקטרומגנטיות

מחקר ופיתוח בתחום זה במג"י, עוסק בשלושה תחומים עיקריים:

גישה גיאופיסית משולבת לפתרון בעיות הידרו-גיאולוגיות; גיאוטכניות; ארכיאולוגיות ובעיות מורכבות באיכות הסביבה:

 • פיתוח שיטה המשלבת NMR ו - TDEM ומאפשרת תיאור מדויק מי התהום המכילים מים שפירים.
  • שילוב של רפלקציה סיסמית ו - TDEM לאיתור מפורט של אתרי פסולת.
  • שילוב של שיטות רפלקציה סיסמית גיאוחשמל ומיקרוגרבימטריה לאיתור אזורים בעלי פוטנציאל להתפתחות בולענים בחוף ים המלח
  • המג"י מעורב כיום בפרויקט מחקר ישראלי - גרמני לפיתוח של טכנולוגיה המשלבת SHOTEM-LOTEM לאיתור מי תהום מלוחים באקוויפרים עמוקים בישראל.
 • חקר שיטות וטכנולוגיות גיאוחשמליות חדשניות
  • המג"י פיתח שיטה ימית של מערכת TDEM למיפוי מבנים גיאוחשמליים על קרקעית גופי מים שפירים כמו אגמים, נהרות ונחלים.
  • המג"י פיתח ובחן בהצלחה מכשיר גיאוחשמלי רב-ערוצי (אלקטרודות) לאיתור ישיר של זליגה ממערכות הולכה של שפכים ומאתרי פסולת.
 • פיתוחים תיאורטיים - עוסקים בעיקר במודלינג רב מימדי ופענוח.