הסטוריה

היסטוריה של רעידות אדמה בארץ


מידע מכשירני על רעידות אדמה החל מצטבר מתחילת המאה, עם התקנתן של התחנות הסיסמוגרפיות, הראשונות באזורנו (חילואן, מצרים 1889) ובאירופה. בתקופה 1980-1954 פעלו בישראל לסירוגין תחנות סיסמיות בירושלים ובחיפה (ע"י המכון הגיאולוגי לישראל) ובאילת (מכון ויצמן למדע).
מאז 1982 מפעיל המכון הגיאופיסי לישראל רשת תחנות סיסמיות ומערך מדי תאוצה אשר עוקבים ברציפות אחר התרחשותן של רעידות אדמה באיזורינו.

קיימות עדויות היסטוריות וארכיאולוגיות רבות מאוד המתייחסות לרעידות אדמה קטלניות אשר פקדו את הארץ במהלך ההיסטוריה. רעידות אלה התרחשו ברובן לאורך השבר הסורי-אפריקאי אשר מהווה גבול בין שני לוחות בקרום כדור הארץ, הלוח הערבי ממזרח והלוח של סיני-ישראל ממערב. הלוח הערבי נע צפונה יחסית ללוח של סיני-ישראל בשיעור של כ- 6 מילימטרים לשנה.

במקרא אפשר למצוא תיאורים רבים של רעידות אדמה, עדות לכך שהתופעה היתה מוכרת היטב בתקופת המקרא. "והנה ה' עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני ה', לא ברוח ה'.ואחרי הרוח רעש, לא ברעש ה'. ואחרי הרעש אש, לא באש ה'. ואחר האש קול דממה דקה".
(מלכים א', יט', 12-11). זהו אחד התיאורים השלמים שאנו מכירים לרעידות אדמה.

תיאור מדעי כמעט של רעידת אדמה מתאר זכריה הנביא: "?.. ונבקע הר זיתים מחציו מזרחה וימה,גיא גדולה מאוד, ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה? והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון בקיץ ובחורף יהיה". (זכריה יד' 8-3).
תיאור זה מתאים להפליא לתאוריה של תורת הלוחות?.

גם בתקופת בית שני קיימות עדויות אודות רעידות אדמה קטלניות, המפורסמת בהם היא רעידת אדמה אשר התרחשה בשנת 31 לפני הספירה, רעידה אשר כך תוארה על-ידי יוסף בן מתתיהו:"?... בשנת שבע למלכות הורדוס, והיה רעש בארץ היהודים שכמוהו לא נראה מעולם,והרעש גרם להרג רב בבהמות הארץ. גם כשלוש ריבואות אנשים נהרגו תחת מפולת הבתים,ואילו הצבא שחנה תחת כיפת הרקיע לא ניזק כלל באסון" (קדמוניות היהודים).

גם לתקופה שלאחר בית שני קיים תיעוד רב על רעידות אדמה קטלניות. הרעידה המפורסמת ביותר התרחשה ב- 18 לינואר 749 בעמק הירדן.העיר בית-שאן שהיתה אחת הערים הגדולות ביותר בעולם ההלניסטי, נהרסה לחלוטין ולמעשה חדלה להתקיים. כאשר החלו החפירות בעיר התגלו מימדי ההרס,עמודי ענק שקרסו תחתיהם, מקדשים שנפלו כמגדלי קלפים ושוק עירוני שקרס על יושביו.