מפת תקן

 

מפת תקו 413 - גיליון תיקון 5

 להורדה דו"ח מפות תאוצה ספקטראלית לשימוש בת"י 413 גיליון תיקון 5

להורדה דף עזר לחישוב ספקטרום עפ"י מיקום האתר וסוג הקרקע - גליון תיקון 5 של ת"י 413

לקבלת מפה בגודל מלא יש ללחוץ על המפה המתאימה:

מפת PGA לתקופת
חזרה של 475 שנה

מפת PGA לתקופת
חזרה של 975 שנה

מפת PGA לתקופת
חזרה של 2475 שנה

     
מפה דינאמית PGA 10%  מפה דינאמית PGA 5%  מפה דינאמית PGA 2%

 

מפה S1 לתקופת חזרה
של 475 שנה
מפת S1 לתקופת חזרה
של 975 שנה
מפת S1 לתקופת חזרה
של 2475 שנה