שירותים סייסמולוגים

המכון הגיאופיסי לישראל מציע שירותי ייעוץ במגוון רחב של יישומים סיסמולוגים:

 • הערכות אמפיריות של תגובת האתר לגלים סיסמיים, כולל מיפוי מפורט בצפיפות דגימה גבוהה
 • הערכת סיכונים בהתרחש רעידת אדמה עבור אתר ייחודי כגון תחנת כוח, או מתקן התפלה
 • הערכה אמפירית של פרמטרים דינאמיים של מבנים רגישים ובנייני מגורים
 • התקנה, תפעול ותחזוקה של רשתות סיסמיות לניטור רעידות אדמה כולל הדרכה ובקרה
 • הדרכה אישית במרכז הסיסמולוגי של המכון הגיאופיסי לישראל
 • שירותי ייעוץ בהקשר עם בעיות סיסמולוגיות ייחודיות
 • שירותי המכון הגיאופיסי לישראל עומדים לרשות אוניברסיטאות ומכוני מחקר אחרים

 

רשתות סיסמיות

המכון הגיאופיסי לישראל תכנן בנה וכיום מתפעל ומתחזק רשתות סיסמיות ברחבי ישראל ובהתאם, נאסף ומעובד מידע סיסמי איכותי ברציפות.

 • רשת סיסמית של זמן מחזור קצר המורכבת מ- 40 ערוצים - הרשת מבוססת על אופן פעולה רציף, טלמטריה דיגיטאלית בזמן אמיתי, דרך לווין;
 • רשת סיסמית טלמטריה רדיו, המבוססת על 15 תחנות ומהווה גיבוי ועתודה.
 • רשת ארצית המורכבת מ - 62 תחנות דיגיטאליות של מדי תאוצה עבור מדידת תנועות חזקות
 • מערך מיקרו ניסויי
 • שמונה תחנות סיסמיות פס-רחב
 • "המצפה" התת-קרקעי במנהרה מצפון לאילת - ע"ש בלוך.