תגובת אתר

רעידות האדמה, שהתרחשו בעשור השנים האחרון במקומות שונים בעולם, הביאו למסקנה הנחרצת, שאחד הגורמים המשפיעים ביותר על רמת הסיכון הסיסמי באתר נתון הוא התגובה המקומית של הקרקע לגלים הסיסמיים העוברים דרכה אל פני השטח. התופעה האחראית להגברת התנועה בפני השטח היא לכידת גלים סיסמיים בשכבות הקרקע העליונות, כתוצאה מהבדלי אימפדנס סיסמי בין שכבות קרקע רכה לבין הסלע בבסיסם. התאבכות בין הגלים לכודים בשכבות הקרקע גורמת לתבניות תהודה, שצורתן והתדר שלהן נקבעות על ידי תכונות גיאומטריות ומכאניות של תת הקרקע. פונקצית התגובה מתארת את מידת ההגברה של תנודות בפני השטח לעומת התנודות שהיו מתפתחות אילו פני השטח היו סלע קשה.
סקרי תגובת האתר שנערכו על ידי אגף סיסמולוגיה במכון הגיאופיסי, יחד עם מידע גיאולוגי כללי סקרים גיאופיסיים ו/או נתונים מקידוחים שימשו בבנית מודל חד מימדי של תת הקרקע ממנו חושבה פונקציית התגובה של עמודת הקרקעות (=פונקצית תגובת אתר).
ספקטרום התאוצות לתכנון באתר הנבדק הוערך בשיטת SEEH (Stochastic Estimation of the Earthquake Hazard) שפותחה אל ידי דר' א. שפירא ודר' ט.ואן אק בשנת 1993, תוך שימוש בנתונים סיסמולוגיים אזוריים ובנתוני המודל של תת הקרקע.

 

להלן קישור לתוכנה אינטרקטיבית שמאפשרת קבלת נתוני תגובת אתר לפי מיקום על גבי מפה: איזורי תגובת אתר

למידע נוסף:

דר' יולי זסלבסקי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מרינה גורשטיין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.